Eesti English Русский

2011 tegevused

2008 tegevused              
9.jaan Touresti töögrupi kosolek        
16.jaan Partnerluskogu  juhatuse koosolek      
17.jaan MTÜ Liidris Audru vallamajas        
23.jaan Külaseltsi koosolek Kihlepas        
29.jaan Kohtumine vallavanemaga Audrus      
30.jaan Sauga ringreis,kohtumine Sauga noortekeskuses    
15-17 veeb Tourestist osavõtt          
29 veeb-1 märts Õpiettevõtte koolitus        
1.märts Võrumaa noored külas Mõniste Avatud Noortekeskus  
3.märts Õpiettevõtte lõpetamine,aruandlus       
7.märts KÜLASELTSI  SÜNNIPÄEV        
7.märts Õpiettevõtte infopäev Kihlepas      
7.märts Klaasivitraazi koolitus Kihlepas      
10.märts KIK-i koolitus MV           
15.märts Sontad Klaasikojas          
31.märts Kurepesa panek Kihlepasse        
5.apr Noorte õppereis Kihlepasse (vabariiklik )    
8.apr Liidri juhatus Audrus        
26.apr Juhatue koosolek          
10.mai Pärnu Haigla õdede päev  matkal, klaasikojas 50 in    
10.mai Noored Tallinnas koolitusel        
16.mai Kanuumatk Audru jõel        
21.mai Jõgeva Koostöökogu  vastuvõtt Kihlepas      
22.mai Kodukandi üldkoosolek        
23.mai Külas Läti Leadritel          
26.mai Audru ringreis          
27-28 mai Mäetaguse Leadril külas        
30.mai Haapsalu Terviseklubi matk        
5.juuni Kersti Põllu Huvikool Kihlepas        
13.juuni Viljandimaal ÕE lõpetamine        
16-17 juuni  Nooret koolitus Järva-Jaanis        
17.juuni Tõstamaa ringereis          
19.juuni Külaseltsi Üldkoosolek        
23.juuni Jaanipäev Eassalu külaplatsil        
25-28 juuni Tegutsedes Targemaks Noortelaager Harjumaal    
28.juuni Külapeo arutelu preester Eenosega      
1-4 juuli Tegutsedes Targemaks Noortelaager Valgamaal    
3-4 juuli Suvepäevad Vanaõuel Vihi külas      
4.juuli KIK-i  esindajate matk Pangamäel      
5.juuli KIK-i  esindajate matk laugastesse      
19.juuli samaanipäev Kärbus        
26.juuli Uruste kiriku 135 aastapäev ja Kärbu külapäev    
7-9 august Külade Maapäev Tartumaal Meeksi vallas    
15.aug Noorte koolitus          
27.sept Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit Kihlepas    
30.sept Noored Punase risti majas kohtumisel      
11.okt juhatuse kooolek          
10-12 okt Läti Kodukandil külas        
22.okt Kodulehe haldamise koolitus        
28-29 okt Nelijärve Puhkekeskuses Noortepäevad      
20.nov Audru muuseumis PLPK infotunnid      
22.nov Pärnu Kontertimajas Tegusate autasustamine-Kati nominent Tegus Maanoor
22.nov Tallinnas Noorte koolitus        
27.nov Noored Punase risti majas kohtumisel      
1.dets meede 3.2 infopäev MV        
11.dets Ülevaatenäitus käsitööst ja tegemistest Kihlepas    
11.dets Jõgevamaa MTÜ-de esindajad külas      
12-13 dets Noorte õppelaager Tõhelas        
15.dets Kaitseliidu Malev Kihlepas        
16.dets Laedri jõulupidu Oidremal        
20.dets Kohtla-Järve lapsed Kihlepas        
26.dets Kihlepas Jõulupidu          
29.dets Noored Soometsa Külamajas