Eesti English Русский

KÜSKMTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts "Avalike teenuste pakkumine"
Projekti rahastatakse 28. veebruari 2012.a. KÜSK nõukogu koosoleku nr II-14 otsuse nr 1 alusel KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi eelarvest.
MTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts projekti lühikokkuvõte:

Projektiga "Avalike teenuste pakkumine" soovib MTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts välja töötada Audru valla ja Tõstamaa valla poolt ostetavate avalike teenuste sisu. Külaselts on valmis sõlmima avalike teenuste pakkumise lepingut, pakkudes omalt poolt külaseltsi tegevuspiirkonnas päevakeskuse teenust eakatele, noortele ja puudega inimestele sh kultuuriteenuseid,vaba-ja huviharidust, spordiga seotud tegevusi, tagades MTÜ poolt pakutavate tegevuste parem kättesaadavus ja kohalike inimeste eri gruppide kaasatus ja sotsiaalne sidusus. Projekti I etapis viime läbi liikmeid kaasava Külaseltsi võimekust ja võimalusi hindava analüüsi, selgitame välja Külaseltsi valmisoleku päevakeskuse teenuse pakkumiseks, analüüsime teenuste vajalikkust külades, arendame koostööd Audru valla ja Tõstamaa vallaga. Hindame teenuse pakkumisega seotud võimalusi ja riske ning koostame ekspertide abiga Külaseltsi äriplaani. Projekti II etapis alustame projekti I etapis valminud äriplaani elluviimist. Kaasates kogukonda, kus on sotsiaalselt tõrjutud -, puudega inimesi, õpiraskustega koolinoori ja kriminaalhoolduse all olevaid inimesi.

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab projekti summas 3108,87 eurot.